Пламен Петров Калчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4100003790
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Пирин" №8, вх. Б, ет. 3, ап. 7
Телефон: (052) 624296
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 16.1.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №29 / 13.12.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 02.01.2008 г.

Печат   Имейл