Пламена Димитрова Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4900007390
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Цар Симеон І" №7
Телефон: (052) 604195
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 23.5.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 18.7.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 08.09.2009 г.

Печат   Имейл