Петко Людмилов Литов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600011190
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Шипка" №18, ст. 208
Телефон: (052) 646006
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 18.6.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 13.7.2005 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 24.02.2009 г. до 24.02.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 24.02.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл