Николета Костова Тодорова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 4100018790
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Дрин" №10, ет. 1, ап. 60 Телефон: (052) 0897872008
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.9.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.7.2013 г.

Печат   Имейл