Мирослав Маринов Антонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00

Личен номер: 4500019090
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Неофит Бозвели" №3, партер, офис. 2

Телефон: (052) 953132

Статус: Лишен

Дата на първоначално вписване: 24.9.2014 г.

Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 10.9.2014 г.

Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 28.10.2016 г. до 28.04.2017 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 18.04.2017 г. до 18.10.2018 г.


Печат   Имейл