Милен Иванов Железов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000010390
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Преслав" №10, ет. 4
Телефон: (052) 608951
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 18.6.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 28.7.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 20.09.2006 г.

Печат   Имейл