Любомир Маринов Любенов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4200004990
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ж.к. "Възраждане", бл. 22, ет. 6, ап. 30
Телефон: (052) 0887315540
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 17.3.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 12.2.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 09.06.2009 г.

Печат   Имейл