Красимира Милкова Милчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4100010090
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; бул. "Вл. Варненчик" №10
Телефон: (052) 605489
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 18.6.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №46 / 18.12.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 15.04.2010 г.

Печат   Имейл