Женя Ивова Койчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500017190
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Македония" 159, офис. 2 Телефон: (052) 607695

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.10.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 14.9.2011 г.

Печат   Имейл