Деница Тушар Котари

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000019790
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Алеко Константинов" №18 Телефон: (052) 607898
Факс:
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 03.12.2013 г.

Печат   Имейл