Васил Руменов Величков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4900018590
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. гр. Варна; ул. Георги Живков 2 Телефон: (0887) 648656
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.7.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 05.7.2013 г.

Печат   Имейл