Бойко Филчев Филев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4400019390
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Радецки" №9, офис. 2 Телефон: (052) 647862

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 14.11.2013 г.

Печат   Имейл