Антон Петров Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4000006390
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Цар Петър" №2
Телефон: (052) 649669
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 07.4.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 20.2.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 24.02.2009 г.

Печат   Имейл