Яна Дичева Атанасова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600011380
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. Бургас; кв. Братя Миладинови, бл. 71, ет. 13, ап. 62 Телефон: (0887) 365098

Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 20.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 21.12.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.08.2013 г.

Печат   Имейл