Костадинка Стоянова Георгиева-Кръстева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4400004580
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. Бургас; Бургас, ул. " Генерал Гурко" 33, ет. 1 Телефон: (0899) 750054

Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 02.2.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 13.12.2006 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: раждане и отглеждане на дете от 03.02.2009 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 12.07.2012 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 16.05.2013 г.

Печат   Имейл