Йоана Костантинова Лукова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800007880
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. Бургас; ул. " Любен Каравелов" 5, вх. А, ет. 1
Телефон: (056) 813759
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 24.9.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 10.7.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.05.2010 г.

Печат   Имейл