Донка Янкова Русинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4500009580
Колегия: Бургас
Адрес: 8350; област: Бургас; община: Малко Тьрново; град: гр. гр. Малко Търново; ул. " Ал. Стамболийски" № 28
Телефон: (05952) 6079
E-mail:
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.1.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 17.12.2009 г.

Печат   Имейл