fbpx

Димитър Стоянов Велков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4600010980
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. Бургас; ул. " Св. Св. Кирил и Методий" 39 Телефон: (089) 9914770

Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 15.7.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 23.6.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2013 г.