Венцислава Стефанова Трендафилова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4700008580
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. Бургас; ж.к. " Възраждане" , бл. 37, вх. Г, ет. 6
Телефон: (056) 800624
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 04.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 22.12.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.05.2009 г.

Печат   Имейл