Валя Николаева Диамандиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Личен номер: 4000013180
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. Бургас, ул. Цар Симеон I №100

Телефон: 0884109190, 056/530053

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 18.9.2013 г.


Печат   Имейл