fbpx

Валентина Канева Колева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4900010080
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. гр. Бургас; ул. " Одрин" 15, ет. 8 Телефон: (088) 9570905

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.9.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 15.7.2010 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: раждане и отглеждане дете- Николай Руменов Колев, роден на 08.02.2012 от 08.02.2012 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 08.02.2014 г.