Симеон Маринов Симеонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4100007227
Колегия: Благоевград
Адрес: 2700; област: Благоевград; община: Благоевград; град: гр. Благоевград; ул. Кръстьо Асенов 9 Телефон: (0897) 929087
www: www.sv-law.info
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.3.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №41 / 10.2.2012 г.

Печат   Имейл