fbpx

Емигюл Сафет Мустафа

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4400001727
Колегия: Благоевград
Адрес: 2790; област: Благоевград; община: Якоруда; град: гр. Якоруда; ул. Софрони й" 13
Телефон: (07442) 2817
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 29.9.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №79 / 21.7.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 11.06.2007 г.