Димитър Ванюшов Пешев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800000127
Колегия: Благоевград
Адрес: 2700; област: Благоевград; община: Благоевград; град: Благоевград; ул. "Тодор Александров" 41, офис 107
Телефон: (073) 887639
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 14.2.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 14.1.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на АС №60 / 14.1.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.03.2006 г.

Печат   Имейл