Георги Викторов Мавродиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4700004227
Колегия: Благоевград
Адрес: 2700; област: Благоевград; община: Благоевград; град: гр. Благоевград; ул. "Тодор Александров" 35
Телефон: (073) 832432
Факс:
E-mail:
Статус: Преустановен
Дата на първоначално вписване: 25.4.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 28.3.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 02.03.2010 г.

Печат   Имейл