Васил Петров Ковачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4300008127
Колегия: Благоевград
Адрес: 2700; област: Благоевград; община: Благоевград; град: гр. Благоевград; ул. Марица 27, вх. Б, ап. 23 Телефон: (0887) 457896
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.1.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №205 / 28.12.2012 г.

Печат   Имейл