Борис Илиев Харизанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4300007727
Колегия: Благоевград
Адрес: 2850; област: Благоевград; община: Петрич; град: гр. Петрич; ул. Рокфелер 27 Телефон: (0745) 61039
Факс:
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.12.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №184 / 22.11.2012 г.

Печат   Имейл