Александър Смиленов Гюнджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 4800007327
Колегия: Благоевград
Адрес: 2900; област: Благоевград; община: Гоце Делчев; град: гр. Гоце Делчев; ул. Иван Вазов 10 Телефон: (0896) 694388
E-mail:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №112 / 21.6.2012 г.

Печат   Имейл