Севда Айдън Аптула

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5000000663
Колегия: Хасково Статус: Недействащ
Дата на първоначално вписване: 05.4.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 03.4.2012 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съвет от 05.11.2012 г.

Сътрудник на:

Печат   Имейл