fbpx

Валентина Господинова Василева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5400000563
Колегия: Хасково Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 04.11.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 03.11.2008 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2000000263 ИВАНОВ и ГЕНЕВ