Юри Владимиров Владимиров

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Идентификация
Личен номер: 5800032510
Колегия: София Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 15.5.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 11.5.2010 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2000009310 Колчева, Смиленов, Коев и съдружници

Печат   Имейл