Станислав Валериев Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Идентификация
Личен номер: 5300050410
Колегия: София Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 17.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 14.2.2012 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2900011710 Попов и партньори

Печат   Имейл