fbpx

Владимир Трайков Ангелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5000000610
Колегия: София Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 05.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 01.11.2005 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1100234910 Кирил Илиев Николов