Адриана Стефанова Маслинкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5000015610
Колегия: София Статус: Недействащ
Дата на първоначално вписване: 25.9.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 16.9.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съвет от 27.10.2008 г.

Сътрудник на:

Печат   Имейл