Адриана Иванова Мамихина

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5100037710
Колегия: София Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 03.12.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 29.11.2010 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2000019010 Петков и Цветкова

Печат   Имейл