Димо Кирилов Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5600001288
Колегия: Сливен Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 04.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 02.7.2012 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1200002688 Гергана Чавдарова Кадънкова

Печат   Имейл