Яна Грозева Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5100000270
Колегия: Русе Статус: Недействащ
Дата на първоначално вписване: 17.9.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 11.6.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съвет от 26.06.2012 г.

Сътрудник на:

Печат   Имейл