Велизар Петков Камарашев

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Идентификация
Личен номер: 5000000870
Колегия: Русе Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 16.6.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 09.6.2011 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1200027470 Здравко Димитров Паскалиев

Печат   Имейл