Янка Стоянова Гинева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5600002340
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 20.6.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 30.5.2007 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1300024340 Даниела Цветкова Елдърова

Печат   Имейл