fbpx

Юсеин Хасан Карадон

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5100004640
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 05.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 04.2.2009 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1200103040 Христо Василев Мандалчев