fbpx

Светозара Светозарова Бъчварова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5400011140
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 16.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 12.12.2013 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1400084440 Светозар Йорданов Бъчваров