Лена Руменова Райкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5700005440
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 09.7.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 08.7.2009 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2100001640 Богданов и Пенев

Печат   Имейл