Камелия Георгиева Дишлянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5900007840
Колегия: Пловдив Статус: Недействащ
Дата на първоначално вписване: 31.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 27.1.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съвет от 27.10.2011 г.

Сътрудник на:

Печат   Имейл