Ирина Иванова Попова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5100010540
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 18.2.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 14.2.2013 г.

Сътрудник на:
адвокат: 3600000340 Адвокатска кантора Базлянков, Станоев и Ташев

Печат   Имейл