Иван Стоянов Тафков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5900004440
Колегия: Пловдив Статус: Недействащ
Дата на първоначално вписване: 23.1.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 21.1.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съвет от 27.05.2009 г.

Сътрудник на:

Печат   Имейл