Гергана Христова Цветкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5200005840
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 25.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 30.5.2007 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1000020640 Георги Димитров Пейчинов

Печат   Имейл