Георги Милков Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5300008940
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 20.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 12.1.2012 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1900006140 Атанас Милчев Димитров

Печат   Имейл