Габриела Дилянова Динолова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5100006540
Колегия: Пловдив Статус: Недействащ
Дата на първоначално вписване: 12.4.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 08.4.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съвет от 10.04.2012 г.

Сътрудник на:

Печат   Имейл