Антон Желязков Карагачлиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5000009140
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 19.3.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 08.3.2012 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1200061140 Мария Вълкова Гунчева

Печат   Имейл