fbpx

Антония Иванова Ватева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5000008740
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 25.11.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 24.11.2011 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1600054740 Любина Тодорова Карамитева